ชื่อไทย : เอื้องจักจั่น
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pelatantheria insectifera Ridl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย
ใบ :
รูปขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 3-5 ซม. เรียงสลับระนาบเดียว
ดอก :
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวแกมเหลือง มีลายสีน้ำตาลแดงตามยาว กลีบปากขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น สีชมพูอมม่วง ด้านข้างมีแฉกขนาดเล็ก ออกเป็นช่อสั้น 1-3 ดอก ขนาดบานกว้างประมาณ 1.3 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤศจิกายน สิ้นสุดระยะติดดอก : มกราคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบขึ้นตามป่าผลัดใบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือน ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554